Jesteś tutaj

Model GeoTOP (Holandia)

Przedstawiamy cztery przykładowe fragmenty modelu GeoTOP (wersja 1.6, 2023) opracowanego przez TNO - Służbę Geologiczną Królewstwa Niderlandów. Informacje o aktualizacjach modelu można uzyskać na stronie DINOloket-website

Model GeoTOP prezentuje przypowierzchniową budowę geologiczną Holandii. Sięga 50 metrów poniżej poziomu morza. W podzielonym na bloki gridzie 3D zawierającym setki milionów komórek (wokseli) o wymiarach 100x100x0.5m zawarto interpretację litologii i litostratygrafii z danych powierzchniowych i otworów wierniczych. Dodatkowo w każdej komórce modelu określono prawdopodobieństwo występowania poszczególnych litologii oraz stopień niepewności interpretacji zarówno wydzieleń litologicznych jak i litostratygraficznych. Więcej informacji w języku angielskim.

Prezentacja tego modelu w interaktywnej przeglądarce Geo3D Państwowego Instytutu Geologicznego umożliwia przegląd dyskretnych parametrów litostratygrafii i litologii oraz ciągłych parametrów opisujących prawdopodobieństwo i współczynniki niepewności, jak również hipsometrię modelu. Model można ciąć płaszczyznami XYZ, podnosić warstwy modelu oraz odczytywać parametry poszczególnych komórek klikając na nie (parametry wyświetlane w lewym dolnym rogu).

Poniższe linki i mapa prezentują przykładowe obszary modelu geologicznego GeoTOP:
Almere (A)
Rivierengebied (06)
Brabant-Limburg (46)
Brabant-Limburg (51)


 

 

 

AlmereRivierengebiedBrabant-Limburg (46)Brabant-Limburg (51)AlmereRivierengebiedBrabant-Limburg (46)Brabant-Limburg (51)