Jesteś tutaj

Kontakt

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB)
Program Kartografia Geologiczna i Geologia Regionalna

ul. Rakowiecka 4
00-975 Warszawa

Wszeklie zapytania i uwagi prosimy kierować e-mail servisu Geo3D: geo3d@pgi.gov.pl 

Lider zespołu

dr Ewa Szynkaruk - ewa.szynkaruk@pgi.gov.pl; (+48) 224592130

Zespół

inż. Jacek Chełmiński

dr Tomasz Gogołek

dr Zbigniew Małolepszy - kontakt w zakresie przeglądarki Geo3D - zbigniew.malolepszy@pgi.gov.pl; (+48) 32 296 4842

mgr Łukasz Nowacki

dr inż. Marcin Słodkowski

dr Urszula Stępień

mgr inż. Dominik Szrek

mgr Marta Tomaszczyk